Jaký účet vybrat?
Menu

Nevíte jaký typ účtu je pro vás nejlepší?

Prostudujte si stručný přehled níže... a nebojte se, typ účtu lze v budoucnu změnit

Měsíční paušální účet – zpoplatněn je počet aktivních kontaktů nahraných v systému. Platba je bez ohledu na to, zda v daném měsíci pošlete kampaně, nebo ne. V rámci jakéhokoliv standardního pásma je možné rozeslat až 1 000 000 e-mailů měsíčně. Tarifní pásmo dopočítává automaticky systém a pošle Vám fakturu na příslušné tarifní pásmo kam spadáte. Tento typ účtu je vhodný, pokud rozesíláte větší objemy e-mailů pravidelně. Výpovědní doba paušálního účtu je jeden kalendářní měsíc. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci ve kterém byla podána výpověď.

Roční předplatné – Pokud víte kolik zhruba budete mít kontaktů, vyplatí se předplatit si tarifní pásmo na 12 měsíců – v takovém případě dostanete automaticky slevu 10% z roční platby. Pokud by se náhodou stalo to, že v nějakém měsíci překročíte počet předplacených kontaktů, spojí se s Vámi náš pracovník a nabídne Vám možnosti buď jednorázově doplatit daný měsíc, nebo navýšit předplatné.

Kreditový účet – Pokud rozesíláte pouze zřídkakdy, pak je vhodný účet kreditový. V tomto případě si standardně dobíjíte kredit (1 kredit = 1 odeslaný e-mail) a nejsou Vám účtovány žádné pravidelné poplatky. Kreditové účty vychází jednotkově dráž, avšak jsou vhodné pro uživatele, kteří rozesílají jen občas, nebo nemají rádi žádné závazky.

Zaparkování účtu – pokud používáte měsíční paušální účet a víte, že např. příští měsíc nebudete nic posílat, je možné zažádat o „zaparkování účtu“ – v takovém případě Vám na dané období znepřístupníme možnost rozeslat e-maily, ale všechna data a funkce budete mít přístupná, můžete tak vyhodnocovat statistiky, připravit si kampaně atd. Za tuto službu zaplatíte 149,-Kč bez DPH za každý zaparkovaný měsíc – v měsíci, kdy máte účet zaparkován Vám není účtován tarifní poplatek. Zaparkovat účet je možné vždy minimálně na 1 celý měsíc a nelze to udělat zpětně ani v aktuálně započatém období.

 

Microsoft CRM tarify, eWay-CRM tarify, Salesforce CRM tarify se řídí speciálními podmínkami.
Detailní podmínky jednotlivých typů účtů se řídí pravidly stanovenými v Obchodních podmínkách. Ceny se mouhou měnit a řídí se platným ceníkem.

Nenašli jste odpověď?

Napište nám...

Informace a obchod

obchod @ emailkampane . cz 
+420 777 867 731
+420 723 560 455

Asistentka obchodního oddělení: 
+420 777 744 283

Technická pomoc - helpdesk

PO-PÁ 9-17
helpdesk @ emailkampane . cz
+420 773 126 228